miss_mk

عضویت : 1396/09/03
زن
درج نشده است
سال ها پرسیدم از خود کیستم آتشم ، شوقم ، شرارم ، چیستم دیدمش امروز و دانستم کنون او به جز من ،من به جز او نیستم
اونی میشم که بالاسری بگه بنده منه هااا...