داستان_زندگیم

عضویت : 1397/11/08
زن
لیسانس

ای کاش مثلِ ناخن و 

ای کاش مثلِ ناخن و مژه و گونه و ....                 شعورم میشد کاشت تو بعضیا...