همتاییی

عضویت : 1398/06/30
زن
دیپلم

♥️

اجرتون با امام حسین میشه برای نی نیم صلوات بفرستین اخه یه سقط داشتم خیلی میترسم♥️😘🙏🏻
من و فرزندانم

فقط 28 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
14 موضوع
پست
با تجربه ها بیان😑
1398/09/09 18:00:41 4 پست
4
باردارا کمک لطفا😔😭
1398/09/02 16:57:38 22 پست
22
باردارا میشه بیاین
1398/08/09 13:34:40 48 پست
48
2
خانما توروخدا بیاین😭
1398/07/30 10:14:58 14 پست
14
خانما راسته ؟؟؟
1398/07/28 15:53:13 35 پست
35
سقط و بارداری
1398/07/27 14:05:03 28 پست
28
قهر با شوهرم😔
1398/07/24 00:10:41 18 پست
18