نهم

عضویت : 1398/05/10
زن
درج نشده است
تو را به جای همه ی کسانی که نمی شناخته ام دوست میدارم                                            تورا به جای همه ی روزگارانی که نمی زیسته ام دوست میدارم                                            برای خاطر عطر نان گرم وبرفی که اب میشود و برای نخستین گناه                                           تورا به خاطر دوست داشتن دوست میدارم        تو را به جای تمام کسانی که دوست نمی دارم    دوست میدارم    
22 موضوع
پست
84
چه وصال شیرینی
1400/06/27 04:05:28 49 پست
49
14
مادر
1399/10/29 00:39:44 14 پست
14
34
یا زینب شرمنده ام
1399/07/17 13:04:17 48 پست
48
یا غریب مادر یا حسین
1399/06/09 18:55:16 11 پست
11
محرم ودعا
1399/06/09 04:47:27 12 پست
12