zari_tala

عضویت : 1397/04/19
زن
کاردانی کامپیوتر
زنها...از تکراری شدن...از دوست نداشته شدن...از مثل روز اول نبودنمیترسند....گاهی زنها رامثل روز اول دوست بدارید ...مثل شوق اولین بوسه ...
13 موضوع
پست
کسی میدونه این چیه
1398/08/17 22:15:13 30 پست
30
بیاین لطفا
1398/08/09 01:52:04 1 پست
1
از اینا میخوام
1398/07/22 02:29:29 22 پست
22
آدرس
1398/07/07 18:13:10 0 پست
0
20
شامپورنگ
1398/06/16 18:23:20 3 پست
3
آقایون لطفا جواب بدن
1398/01/17 18:12:30 38 پست
38