پرند11

عضویت : 1394/02/07
زن
25 سال
درج نشده است
بـه هـر زبـانی که بـدانی یـا نـدانی ! خـالی از هـرتشبیه و استعـاره و ایهـام … تنهـا یکــ جملـه برایـت خـواهـم نوشت : ❤ دوستت دارم دردونه مامان ❤ 
من و فرزندانم
رادوین - پسر - زیر یک سال