عاشقتونم

عضویت : 1397/02/23
زن
زیر یک سال
درج نشده است
روزها رفتند و من دیگر  خود نمی دانم کدامینم             آن منِ سرسخت مغرورم  یا   منِ مغلوبِ دیرینم