دخملشیطون

عضویت : 1398/06/10
زن
درج نشده است
ساربان آهسته ران کارامِ جانم میرود ،نه چرا آهسته؟باید ساربان می ایستاد ،باید از ما باز خوشبختی سفارش میگرفت ،باید اصلا در همان کافه زمان می ایستاد...
موردی یافت نشد!
1786