دورسانا

عضویت : 1397/05/25
زن
درج نشده است
هرچیزی کمش دارو است .متوسطش غذا است .وزیادش سم است .حتی محبت کردن  
موردی یافت نشد!
1286