فرشته۱۹۹۷

عضویت : 1397/09/05
زن
21 سال
دانشجو

من چیزی رو انجام میدم که خودم بخوام..نه چیزی که عُرفه!

بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است
1 موضوع
پست
30