درمسیرخدا

عضویت : 1397/06/24
زن
درج نشده است
درمسیرنور با قرآن          نــــــــور انتخاب نمی کند، می تابد به ذره ذره ی زندگی و بر هر چه در مسیر دارد روشنی می بخشد نور باش و ذات خویش را زیست کن…زندگیتون پر از نور الهی✨خدایا من خواهان بهترین تقدیری هستم که برای من و عزیزانم و دوستانم رقم زده ای🙏✨                                                                            زندگی برگ بودن در مسیر باد نیست امتحان ریشه است ریشه هم هرگز اسیر باد نیست زندگی چون پیچک است انتهایش می رسد پیش خدا
728 موضوع
پست
✨ درمسیرنور با قرآن ✨
1402/01/11 05:09:41 3 پست
3
✨درمسیرنور با قرآن ✨
1402/01/10 05:34:58 9 پست
9
✨ درمسیرنور با قرآن ✨
1402/01/09 05:24:24 9 پست
9
✨درمسیرنور با قرآن ✨
1402/01/08 05:06:43 24 پست
24
✨درمسیرنور با قرآن ✨
1402/01/07 05:06:42 27 پست
27
درمسیرنور با قرآن ✨
1402/01/06 05:17:41 31 پست
31
✨درمسیرنور با قرآن ✨
1402/01/05 05:16:06 22 پست
22
✨درمسیرنور با قرآن ✨
1402/01/04 06:21:57 19 پست
19
✨درمسیرنور با قرآن ✨
1402/01/03 06:13:37 34 پست
34