دلتنگ_مادر98

عضویت : 6 روز پیش
زن
29 سال
کارشناسی حقوق
محشر که شود من به خدا خواهم گفت آنکه تو از من گرفتی همه جانم بود...روزهای سخت بی مادری...بی پدری...