elibigom

عضویت : 1397/05/29
زن
دانشجوی انصرافی دکترا


منم آن شکسته سازی که تو ام نمی نوازی

چه فغان کنم ز دستی که گسسته تار ما را

برای آرزوهایی که می میرند، سکوتی می کنم سنگین تر از فریاد ...