تبسم۶۹

عضویت : 1396/08/25
زن
28 سال
دیپلم
تایپک ندارم چون خدارو شکر با شوهر و مادر شوهر و خواهر شوهر و قوم شوهر مشکل ندارم😂😄😄
بشنو از من کودک من پیش چشم مرد فردا،زندگانی خواه تیره ،خواه روشن،هست زیبا،هست زیبا،هست زیبا
من و فرزندانم

تبریک

1
5
10
15
20
25
30
35
40
1 موضوع
پست
عضو جدید خانواده
1398/01/17 21:03:05 15 پست
15