ماه_جان

عضویت : 1398/08/08
زن
...

:)

آن که شد هم بی خبر ، هم بی اثر ؛ از میان ِ جمله او دارد خبر! ❤ (هدف اول : قبول شدن در دانشگاه فرهنگیان/دبیری زبان انگلیسی)❤ 
1 موضوع
پست