نازشصتم

عضویت : 1398/07/04
زن
درج نشده است
نازشصت سابق هستم.با کالری شماری و پیاده روی تند وزنمو به ایده آل رسوندم .قد ۱۶۳ وزن ۶۰😌
من و فرزندانم
- دختر - 4 سال
2 موضوع
پست