13701393

عضویت : 1396/10/15
زن
زیر صفر
💔دراین دنیای بی حاصل چرا مغرور میگردی..💔سلیمان گر شوی آخر نصیب مور میگردی... 💔
370 موضوع
پست
مریم ام💜💜
1399/08/17 00:37:15 0 پست
0
خیلی نا آرومم
1399/08/14 00:23:09 0 پست
0
🖤مثل هر شب
1399/08/06 00:25:31 0 پست
0
برام پیام بذارید🖤
1399/08/03 23:31:11 0 پست
0
کاش🖤
1399/08/03 23:25:49 0 پست
0
در دیده...🖤
1399/07/26 23:03:11 0 پست
0
غمی دارم...😔
1399/07/20 22:42:37 0 پست
0
1786
1913