دشمن،خونی،نی،نی،یار

عضویت : 1400/07/06
زن
درج نشده است
قلب مادر هیچ خبر داری انتظار آمدنت چقدر سخت است؟      و سه سال سخت انتظار بمونه به یادگار از امشب که خیلی غصه دارم ۳ بهمن ۴۰۲ روز پدر💔😞