دشمن،خونی،نی،نی،یار

عضویت : 1400/07/06
زن
درج نشده است
واسه واقعی شدن تیکرم یه صلوات مهمونم میکنی؟!خدای مهربونم با تموم وجودم منتظر معجزه قشنگتم💛💚💙💜                            هیچوقت نفر سوم نشید؛ هیچ عشق و دوست داشتنی نمیتونه بین سه نفر باشه؛ وقتی میبینی ، دو نفر همو دوست دارن ، با هم جورن ، با هم مهربونن ،با هم رفیقن ، مزاحم نشو عزیزم؛ خودتو آروم بکش کنار ، می‌دونم سخته؛نفر سوم همیشه بیشترین درد ، بیشترین سرکوفت ، بیشترین دلهره ، بیشترین ضربه رو داره؛ معمولا نفرای سوم به این دلیل نفر سوم میشن ک اون نفر اول می‌فهمه خیلی خوبی ، دوست داره بشی کمکش؛ ولی هیچ عشقی نیست ، اره ، نفر سوم بودن ، بد ترین حس دنیاست!‌ ‍‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‎‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‌‎‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‎‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‌‎‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
من و فرزندانم

فقط 15 هفته به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40