مامانی_طاها1

عضویت : 1396/02/18
زن
درج نشده است
حاکمانی که نمیدانند شب مردمانشان چگونه به صبح میرسد،دیگر چه فرق میکند پای شراب نشسته باشند یا به نیایش!