banoo_azmoode

عضویت : 1397/03/26
زن
27 سال
دیپلم کامپیوتر

 

درست زمانی که بین همه ی اگر ها و باید و شاید ها و چون ها و چرا ها،مصصم می شوی بنشینی بر سر سجاده ی مهرش و از خدا نام مادر را التماس کنی .... و بعد خدا منتش را ... نعمتش را.... در حقت تمام کند و نام زیبای مادر را برازنده ی باقی اسمت کندقصه ی روزهای تنهاییت تمام می شودیکی می آید که تو،  به لطف بودنش بهترین حس ها را تجربه می کنی و به ضمانتش وامِ مادرانگی می گیری  خدایاشکرت  
من و فرزندانم

تبریک

1
5
10
15
20
25
30
35
40