سپیدبرفی۱۳۷۹

عضویت : 1398/06/15
زن
20 سال
درج نشده است
٩شهریور ٩٨بچموشش ماهه زایمان کردم و ازدست دادم😔حالا خدا بعد٨ماه بچموبهم برگردونده😍باوجود واریکوسل شوهرم که نه دارویی مصرف میکنه نه عمل میکنه😡هردوبارم بایه باراقدام باردارشدم...تاخدانخادبرگ ازدرخت نمیفته☺️دعاکنین این دفعه به وقتش بغلش کنم😘😊واسه سلامتی همه تودلیا یه صلوات😄فرستادی بگو منم براشمابفرستم😘
من و فرزندانم

فقط 2 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
1913
1786