دریاسکوت

عضویت : 1397/06/22
زن
21 سال
دیپلم تجربی علاقه به درس ندارم ادامه ندادم

خونگرم . مهربون  . خاکی  . لوتی . بامعرفت . دلشکسته . عاشق . وووو😂😐

هرکه خودداندخدای دلش که چه دردیست درکجای دلش
9 موضوع
پست
عکس خودم
1398/07/02 03:24:20 132 پست
132
زندگی من 😔
1397/08/09 02:30:22 90 پست
90
عکس خودم
1397/08/04 03:41:59 88 پست
88
زندگیم بهم ریخته
1397/07/13 04:06:29 14 پست
14
89
التماس دعا فراوان
1397/07/03 15:28:24 5 پست
5
عکس
1397/06/30 22:11:25 7 پست
7
عصبانیت
1397/06/30 20:10:40 3 پست
3