جاود

عضویت : 1399/06/04
زن
دیپلم
میشه واسه مامان شدنم یه صلوات بفرستین 😀اخه میدونید چیه دلم خیلی مامان شدن میخواد ولی دکتر ها گفتن بچه دار نمیشم😢ولی من هنوز امیدوارم برای همه منتظر ها دعا میکنم شما هم منو دعا کنید خدایا حسرت مادر شدن به دل هیچکس نزار  الهی امین😍  اینم تیکر دلخوشیم 😔
من و فرزندانم

فقط 2 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
151 موضوع
پست