خواننده_خاموش

عضویت : 1395/07/24
زن
درج نشده است

مسافرعاشق

باران که بند می آید  خیال میکنم زنی در جایی از جهان  گریه هایش تمام شده  موهای افتاده روی گونه هایش را دور انگشت اشاره میپیچد . و به ترکیب سفره شام می اندیشد
35 موضوع
پست
Just for love to niniyar
1397/11/27 21:22:19 9 پست
9
50
سفیران حال بد
1397/07/05 15:34:19 23 پست
23
mamanshima
1397/07/03 15:42:43 1 پست
1
رادیو شب
1397/06/21 08:05:25 41 پست
41
سلام صبح بخیر
1397/06/07 08:19:35 7 پست
7
روز جهاني چپ دستها
1397/05/23 13:58:30 50 پست
50
سال نو مبارك
1396/12/24 13:31:18 33 پست
33