کارو89

عضویت : 1391/06/13
زن
33 سال
درج نشده است

جم

سهم من از اون همه امید و انتظار فقط یک لنگه جوراب گل گلی شد💔👼😢
من و فرزندانم
عشق مامان - پسر - 5 سال
1333