مارکوشرجی

عضویت : 1397/12/10
مرد
فوق لیسانس روانشناسی

ساده و باهوش تنبل وخلاق. ب همه رویاهام رسیدم

همیشه خداوند کارهایی رو برای ما انجام میدهد ک ما خودمان قادر ب انجامش نیستیم
من و فرزندانم
- دختر - زیر یک سال
7 موضوع
پست
روزه
1398/02/20 11:37:56 11 پست
11
طرز تفکر
1398/01/22 03:21:19 18 پست
18
سلام
1398/01/01 03:39:45 11 پست
11
زندگیه ایده ال
1397/12/25 00:49:07 12 پست
12
راه رسیدن ب ارزوها
1397/12/25 00:40:15 8 پست
8
سلام
1397/12/23 19:02:41 9 پست
9
سلام
1397/12/12 16:43:22 25 پست
25
1286