فدرابانو

عضویت : 1396/09/25
زن
30 سال
دکتری پرستاری-گرایش خون شناسی و سرطان
Im stronger than you can think
✌️من و من... دوتا رفیق پایدار🤞💖mom of Two💖
من و فرزندانم
زندگیم - دختر - 2 سال
عمر من💙 - پسر - زیر یک سال