شیدا194

عضویت : 1393/07/21
زن
29 سال
صدا میکنم ” تو ” را! این ” جانی ” که میگویی، جانم را میگیرد! نزن این حرف ها را! دل من جنبه ندارد...
من و فرزندانم
سوین خانم - دختر - زیر یک سال
928