شبگیر۲

عضویت : 1398/08/22
زن
درج نشده است

    غم این خفته چند خواب در چشم ترم میشکند

غریبگی نکن  / نکن غریبگی پسرم     /  اینجا خاورمیانه است ، و هر کجای خاک را بکنی ، دوستی عزیزی برادری بیرون میزند ////        گروس عبدالملکیان
1 موضوع
پست
بت بودن لذت دارد
1398/10/30 18:35:32 16 پست
16