70sara70

عضویت : 1396/12/26
زن
درج نشده است
گروه قرمز...وزن شروع ۸۵.۳۰۰... وزن فعلی ۸۵.۳۰۰... وزن هدف ۶۰... تاریخ شروع ۲۸/۰۷/۹۸ ... اراده کردم با تاپیک بامدادخمار شروع کردم انشالله به هدفم برسممم💪💪💪                                                          آنشرلی هم نشدم یکی ازم بپرسه...    آآنه تکرار غریبانه روزهایت چگونه گذشت؟؟؟؟😭😭😭😭