محدثه104

عضویت : 1393/10/25
زن
23 سال
اگر هوشیار نباشید، رسانه ها شما را وا می دارند که از "ستم دیدگان" متنفر؛ و دوستدار "ستم گران" باشید.