میناگلی1362

عضویت : 1391/11/03
زن
36 سال
خدایا، برای نعمتی که بهم دادی فقط می تونم بگم شکرت و پسرمنو حفظ کن. خدایا به همه منتظرا فرزند سالم و صالح عطا فرما
1786