آلاله99

عضویت : 1397/05/14
زن
درج نشده است
ناامید از در رحمت به کجا شاید رفت! یا رب از هرچه خطا رفت ،هزار استغفار ❤
257 موضوع
پست
خدای من
1398/04/04 12:00:44 0 پست
0
میخواهی قضاوتم کنی ؟
1398/04/03 22:12:38 0 پست
0
تو مرا آزردی!!!
1398/04/03 12:21:40 0 پست
0
آدم ها رهایت می کنند!!!
1398/04/03 12:09:29 0 پست
0
دلش برام تنگ شده+ اسکرین
1398/04/03 11:42:40 40 پست
40
آدم ها ...
1398/03/09 11:44:37 0 پست
0
کاش زندگی .....
1398/03/07 20:09:57 5 پست
5
چه رها ،چه بسته !!!
1398/03/06 11:26:16 3 پست
3
خدایا......
1398/03/05 23:13:09 0 پست
0
حکایت عجیبی است!!!
1398/02/20 20:03:22 0 پست
0
1286