8277mari

عضویت : 1397/07/03
زن
21 سال
کارشناسی مهندسی معماری

از اینکه یه عمر

قوی بوده ام ، خسته ام ..

و بهار زنی دیوانه و سرخوش بود که در میان خنده هایش گریه میکرد.😊🌱🍃
1333