معصی۱۸

عضویت : 1397/02/13
زن
19 سال
در حال تحصیل

به روزگار گفتند: چرا روی چرخ و فلکِ تو بعضیا 

خوشبخت کسےاست که شکوه رفتارش آفریننده لبخندِ زندگےبر لب های دیگرےباشد
73 موضوع
پست
مسخرم میکنن
1398/09/27 23:28:05 43 پست
43
منن اومدمممممم
1398/09/25 01:43:23 9 پست
9
29
38
بیاین حرف بزنیم):
1398/01/04 23:01:03 22 پست
22