ترامپپ

عضویت : 1399/08/17
زن
دیپلم انسانی
اگر زشت هستین از این عینکا که گنده هستن و نصف صورتو میپوشونن بزنین بلکه به زیباسازی شهر کمک کنه من خودم ماسک جوشکاری میزنم.من ترامپم با من بحث نکنین