stiw79

عضویت : 1401/07/19
زن
23 سال
دیپلم
زیبا ترین دلتنگی دلتنگ بودن برای توست و تلخ ترین آن دلتنگ ماندن برای تویی که می دانم دیگر ندارمت …