عجببببب

عضویت : 1399/04/07
زن
کرج زندگی میکنم ۲۵ سالمه😊
یکی را دوست میدارم ولی افسوس او هرگز نمیداند نگاهش میکنم شاید بخواند از نگاه من که او را دوست میدارم ولی افسوس که او هرگز نگاهم را نمیخواند....من همینطور آرام دوستت خواهم داشت از دور دوستت خواهم داشت بی صدا دوستت خواهم داشت تو می‌توانی هیچ وقت نباشی اما من دوست داشتنت را دوست دارم تا ابد....💔💔💔
7 موضوع
پست
رمز پویا
1400/02/07 02:21:00 15 پست
15
اینستا واردا بیاین
1400/02/06 14:33:28 8 پست
8
معنی این چی میشه؟
1400/02/04 23:05:34 11 پست
11
😭 کرم پودر
1400/01/07 00:16:02 2 پست
2
در جوابه
1400/01/04 02:30:21 11 پست
11
رشد مو😭😭😭😭😭
1400/01/04 02:15:37 5 پست
5