!angel!23764

عضویت : 1391/10/05
زن
30 سال
در غلغله ی جمعی و تنها شده ای باز
آن قدر که در پیرهنت نیز غریبی
1456