پاتو،زمین،نذار

عضویت : 1397/10/01
زن
لیسانس

شیـــــــــــرازُ عشقه مِی نه؟؟؟؟؟🌺🌻🌼🌷🐦🐦🕊🕊

تَرتیزَک کاشتم قَتُقِ نونُم بشه، نَم دُنُسَّم قاتلِ جونُم میشه 😕اُرْسی پَسَکْ پیشَک ندار،رسیده به کفش پاشنه دار،چه کنم به کارِ کردگار؟ خدا دونه خَجیجِه،رسیده به ئی دریجِه😒😒        فَدویْ لایکـــــــاتون والوُ☺😊😍
7 موضوع
پست
@y_elmira بیا
1397/11/24 01:00:29 3 پست
3
آمووو ی لحظه بیو
1397/11/03 18:40:31 1 پست
1
تخفیف فروشگاه ها
1397/11/03 16:44:10 4 پست
4
ویارای عجیب آبجیم
1397/10/07 15:05:48 11 پست
11