دختر___بد

عضویت : 1398/09/14
زن
درج نشده است
من دختر بدی بوده ام ! برای انکه پسری دوستم رادر ماشین ببوس تمام خیابان را کشیک داده ام ! من به موتور سیکلت هایی که باسرعت از کنارم ردشده اند بلند گفته ام (سگ پدر..) من اینجور مواقع سرم رانینداخته ام پایین مودب نبوده ام شورش رادرآوردم ام !     زبانم دراز بوده ! من رژ لب هایم را بالای لبم زده ام ! من دختر قرتی فامیل بوده ام ! من دختر بدی بوده ام که روی ابرو ها موهایش رنگ گذاشته !! دختر بد کمر باریک ..دختر بد زبان دراز ..دختربدی که وسط کتابهایش خوابش میگیرد ..انگشت تفی اش را به صفه میزند دختر بدی که هیچوقت آدم  نمیشود  حرف منو قبول نداری مجبور نیستی رپلای کنی توام نظرتو بده 
من و فرزندانم
ی - پسر - 3 سال