دلداده۱۰۷۰

عضویت : 1398/03/23
زن
درج نشده است
دیگر دلم برای شما پر نمیزند ...برگردو بال تازه بیاور برای من ...غیر از ضرر برای تو چیزی نداشتم.... حتی نیامدست به کارت دعای من