ستی۲۳

عضویت : 1402/06/12
زن
95 موضوع
پست
بیاین یلحظه
1403/02/20 23:23:28 4 پست
4
ورم معده😭😭
1403/02/20 23:18:31 0 پست
0
گاستریت یا ورم معده
1403/02/20 19:10:42 12 پست
12
یلحظه بیاین
1403/02/17 18:35:01 0 پست
0
زخم معده
1403/02/17 18:06:26 0 پست
0