برکه۱

عضویت : 1398/03/03
زن
درج نشده است
وقتی از اینکه آنچه را میخواستی به دست نیاوردی افسرده ای فقط محکم بنشین شاد باش خداوند در فکر دادن چیز بهتری به تو می باشد