Setare631

عضویت : 1395/08/12
زن
30 سال
ارشدحقوق
فانوس های ده میدانند ک بیهوده روشن اند!               و سگان ده نیز میداند بیهوده بیدارند!                   وقتی در روشنی روز،دزدان ب مهمانی کدخدا میروند (حسین پناهی)