baran59

عضویت : 1395/05/22
زن
33 سال
ارشد روانشناسی بالینی

با علف خوردن گاوها در مزرعه هیچ مشکلی  ندارم!اما به گاوهایی که در بین ما می گردند و عمر ما را میخورند معترضم.....!

هیچ کس متوجه نمیشود بعضی افراد چه عذابی را تحمل می کنن تا عادی و خونسرد به نظر بیایند......جهالت بیشتر از دانایی احساس امنیت ایجاد می کند!!!
من و فرزندانم
- دختر - 5 سال