سایه307

عضویت : 1392/10/14
زن
32 سال
فوق
بعضي دردها مثل چايي ميمونن شايد سرد بشن !!!!اما تلخ باقي ميمونن.....😔
من و فرزندانم
- پسر - 2 سال
29 موضوع
پست
بخرم؟!
1397/04/28 23:36:45 25 پست
25
واکسن ۱۸ ماهگی
1396/08/30 20:56:36 19 پست
19
پولمو چکار کنم
1396/06/21 16:25:55 65 پست
65
فردا قراره سز بشمم
1395/02/25 00:36:00 39 پست
39
بیمارستان مصطفی خمینی
1394/11/02 00:33:00 10 پست
10
بیمارستان مصطفی خمینی
1394/11/02 00:32:00 2 پست
2
مایع دور جنین
1394/10/29 20:55:00 40 پست
40