چیپس_سرکه_هسدم

عضویت : 1402/04/07
زن
فیلسوفم 😐✨
در امیدِ واهیِ یک مرحمیم این روزها ❤️‍🩹.                دیگه‌نه‌یه‌دلیم‌نه‌هم‌نظر /حس‌خوب‌قبلُ‌به‌هم‌نزن 🕊️🖤
من و فرزندانم
کارن - پسر - 2 سال
101 موضوع
پست
همستر 😐
1403/03/14 12:02:17 23 پست
23
توهم زدم !!
1403/03/03 17:11:12 11 پست
11
قهوهههههه
1403/02/28 16:47:34 18 پست
18
دلم میخواد 🥲
1403/02/06 15:01:48 18 پست
18
بردارمش ؟؟؟ 😐
1403/02/02 10:14:42 6 پست
6
میشه ؟ 🥲
1403/01/30 14:43:34 0 پست
0
کدوم + عکس 💍
1403/01/23 16:57:51 25 پست
25
دارم میمیرم 😩😂
1403/01/22 20:06:36 2 پست
2