مریمی1378

عضویت : 1397/06/25
زن
19 سال
درحال تحصیل...

من آن گلبرگ مغرورمکه میمیرم ز بی آبی ولی با خفت و خواری پی شبنم نمیگردم

یاحسین...نگهبان دلم باش  
21 موضوع
پست
سوووووووووسک
1398/09/18 20:24:57 9 پست
9
کممممممممک دوستاان
1398/09/08 19:52:22 1 پست
1
کرم ضد جوش
1398/09/08 18:50:24 5 پست
5
پماد پانژل
1398/09/07 16:20:54 0 پست
0
دو راهی و عشق و اعتقادات
1398/09/07 15:22:01 44 پست
44
هيچکس با من نيست....
1398/09/03 15:25:26 0 پست
0
مازندرانیا دستا بالااا
1398/09/02 09:10:29 44 پست
44
کی تلگرامش وصله؟
1398/08/30 18:52:06 30 پست
30
کی فردا قلمچی داره
1398/08/30 18:03:42 41 پست
41