شقایق6

عضویت : 1395/12/06
زن
21 سال
درج نشده است

غره مشو كه ملك ري با تو وفا نميكند😏آه ستم ديدگان بدان خطا نمي كند

ارغوان شاخه هم خونِ جدا مانده من💜                                           📝                                                                                        📝عزيزان خدا هم تو قرآن گفتن شايد كه رستگار شويد...پس سعي نكنيد رستگاري رو تو حلق انسان ها بكنين ،شايد اصل رستگاري از نگاه من تا نگاه شما خيلي خيلي متفاوت باشه 💜
1333